پروژه هتل آپارتمان های لوکس در استانبول باغجیلار - TR-078

قیمت 7,580,000 ₺

استانبول / باسین اکسپرس

شرح املاک

هتل آپارتمان های مجلل در نزدیکی جاده های بین المللی و مجلل ترین مراکز خرید استانبول باغجیلار

یک پروژه مسکونی متمایز مناسب برای سرمایه گذاری و تابعیت ترکیه با بازگشت سرمایه به دلار 7% تضمینی به مدت دو سال

 1. پروژه هتل آپارتمان های لوکس در استانبول باغجیلار
 2. TR-078-out-1
 3. TR-078-out-2
 4. TR-078-in-1
 5. TR-078-in-2
 6. TR-078-in-3
 7. TR-078-in-4
 8. TR-078-in-5
 9. TR-078-in-6
 10. TR-078-in-7
 11. TR-078-in-8
 12. TR-078-in-9
 13. TR-078-in-10
 14. TR-078-in-11
 15. TR-078-in-12
 16. TR-078-in-13
 17. TR-078-in-14
 18. TR-078-in-15
 19. TR-078-in-16
 20. TR-078-in-17
 21. TR-078-in-18