آپارتمانهایی با منظره جذاب در استانبول منطقه بویوک چکمجه - TR-014

قیمت 5,130,000 ₺

استانبول / بیوک چکمجه

شرح املاک

آپارتمان کنار دریا در سواحل بویوک چکمجه استانبول

آپارتمانهای ساحلی فروشی در استانبول قسمت اروپایی ، آماده تحویل ، مناسب برای تابعیت ترکیه

 1. آپارتمانهایی با منظره جذاب در استانبول منطقه بویوک چکمجه
 2. TR-014-out-5
 3. TR-014-out-6
 4. TR-014-out-7
 5. TR-014-out-8
 6. TR-014-out-9
 7. TR-014-out-10
 8. TR-014-out-1
 9. TR-014-out-2
 10. TR-014-out-3
 11. TR-014-out-4
 12. TR-014-in-1
 13. TR-014-in-2
 14. TR-014-in-3
 15. TR-014-in-4
 16. TR-014-in-5
 17. TR-014-in-6