آپارتمانهای لوکس سرمایه گذاری در بزرگراه استانبول بیلیکدوزو - TR-082

قیمت 2,650,000 ₺

استانبول / بیلیکدوزو

شرح املاک

پروژه آپارتمان های سرمایه گذاری بیلیکدوزو در نزدیکی بزرگراه و موقعیت استراتژیک

طرح های متمایز در یک پروژه سرمایه گذاری با ارزش بالا در منطقه ای با خدمات برجسته و پروژه ای مناسب برای شهروندی ترکیه.

 1. آپارتمانهای لوکس سرمایه گذاری در بزرگراه استانبول بیلیکدوزو
 2. TR-082-out
 3. TR-082-out-2
 4. TR-082-out-3
 5. TR-082-out-4
 6. TR-082-out-5
 7. TR-082-out-6
 8. TR-082-out-7
 9. TR-082-plans-1
 10. TR-082-plans-2
 11. TR-082-plans-3
 12. TR-082-plans-4
 13. TR-082-plans-5
 14. TR-082-plans-6
 15. TR-082-plans-7
 16. TR-082-plans-8
 17. TR-082-plans-9
 18. TR-082-plans-10
 19. TR-082-plans-11