آپارتمان های هتل مجلل در مرکز جدید استانبول ، باشاکشهیر - TR-075

قیمت 20,096,000 ₺

استانبول / باشاک شهیر

شرح املاک

آپارتمان های لوکس برای فروش در استانبول ، باشاک شهیر ، در کنار مجلل ترین مراکز خرید استانبول

پروژه ای با نام تجاری جهانی در پر جنب و جوش ترین مناطق استانبول در تقاطع خط تم و باسین اکسپرس

 1. آپارتمان های هتل مجلل در مرکز جدید استانبول ، باشاکشهیر
 2. 17
 3. TR-075-in-1
 4. TR-075-in-2
 5. TR-075-in-3
 6. TR-075-in-4
 7. TR-075-in-5
 8. TR-075-in-6
 9. TR-075-in-7
 10. TR-075-in-8
 11. TR-075-in-9
 12. TR-075-in-10
 13. TR-075-in-11
 14. TR-075-in-12
 15. TR-075-in-13
 16. TR-075-plans-1
 17. TR-075-plans-2
 18. TR-075-plans-3
 19. TR-075-plans-4
 20. TR-075-plans-5
 21. TR-075-plans-6
 22. TR-075-plans-7
 23. TR-075-plans-8