مجتمع مسکونی لوکس در منطقه شیشلی استانبول - TR-021

قیمت 5,711,000 ₺

استانبول / شیشلی

شرح املاک

مجتمع مسکونی لوکس در منطقه شیشلی مرکز شهر استانبول

مناظر خیره کننده ، یک مکان مرکزی و خدمات یکپارچه در مرکز استانبول

 1. مجتمع مسکونی لوکس در منطقه شیشلی استانبول
 2. TR-021-out-1
 3. TR-021-out-2
 4. TR-021-out-3
 5. TR-021-out-4
 6. TR-021-out-5
 7. TR-021-out-6
 8. TR-021-out-7
 9. TR-021-in-6
 10. TR-021-in-7
 11. TR-021-in-8
 12. TR-021-in-9
 13. TR-021-in-10
 14. TR-021-in-11
 15. TR-021-in-12
 16. TR-021-in-14
 17. TR-021-in-15
 18. TR-021-m-1
 19. TR-021-m-1
 20. TR-021-m-2
 21. TR-021-m-3
 22. TR-021-m-4
 23. TR-021-m-9
 24. TR-021-m-10
 25. TR-021-m-11
 26. TR-021-m-12
 27. TR-021-m-13
 28. TR-021-m-14
 29. TR-021-m-16
 30. TR-021-m-17