مجتمع آپارتمانی با چشم انداز جذاب در کارتال استانبول - TR-024

قیمت 1,000,374 ₺

استانبول / کارتال

شرح املاک

فروش آپارتمان های لوکس در استانبول کارتال با نمای دریا و مناسب برای شهروندی ترکیه

یک مجتمع مسکونی با چشم انداز مستقیم دریا بهترین انتخاب برای سرمایه گذاری است.

مباع
 1. مجتمع آپارتمانی با چشم انداز جذاب در کارتال استانبول
 2. TR-024-out-1
 3. TR-024-out-2
 4. TR-024-out-3
 5. TR-024-out-4
 6. TR-024-out-5
 7. TR-024-out-6
 8. TR-024-out-7
 9. TR-024-out-8
 10. TR-024-out-9
 11. TR-024-out-10
 12. TR-024-out-11
 13. TR-024-out-12
 14. TR-024-plans-1
 15. TR-024-plans-2
 16. TR-024-plans-3
 17. TR-024-plans-4
 18. TR-024-plans-5
 19. TR-024-plans-6
 20. TR-024-sf-1
 21. TR-024-sf-2
 22. TR-024-sf-3
 23. TR-024-sf-4
 24. TR-024-sf-5
 25. TR-024-sf-6
 26. TR-024-sf-7
 27. TR-024-sf-8
 28. TR-024-sf-9
 29. TR-024-sf-10
 30. TR-024-sf-11