مجتمع مسکونی زیتون بورنو استانبول - TR-028

قیمت

استانبول / زیتونبورنو

شرح املاک

مجتمع مسکونی با منظره دریا در منطقه زیتون بورنو استانبول

در مجاورت ایستگاه های مترو ، اتوبوس ، تراموا و متروبوس ؛ مجموعه ای مجلل ، با موقعیتی ممتاز که دو سوی شهر دو قاره را به هم متصل می کند

مباع
 1. مجتمع مسکونی زیتون بورنو استانبول
 2. TR-028-out-01
 3. TR-028-out-02
 4. TR-028-out-03
 5. TR-028-out-04
 6. TR-028-out-05
 7. TR-028-out-06
 8. TR-028-out-07
 9. TR-028-out-08
 10. TR-028-out-10
 11. TR-028-out-11
 12. TR-028-out-12
 13. TR-028-in-01
 14. TR-028-in-02
 15. TR-028-in-03
 16. TR-028-in-04
 17. TR-028-in-05
 18. TR-028-in-06
 19. TR-028-plans-2+1-92m²-TİP-9-PAFTA
 20. TR-028-plans-2+1-100m²
 21. TR-028-plans-2+1-103m²-TİP-16--PAFTA
 22. TR-028-plans-2+1-110m²-TİP-6B-PAFTA
 23. TR-028-plans-2+1-111m²-TİP-6-PAFTA
 24. TR-028-plans-2+1-118m²
 25. TR-028-plans-2+1-119m²-TIP-10B-PAFTA
 26. TR-028-plans-2+1-120m²-TİP-10-PAFTA
 27. TR-028-plans-2+1-124m²
 28. TR-028-plans-2+1-129m²-TİP1-PAFTA
 29. TR-028-plans-2+1-131m²-TİP-15-PAFTA
 30. TR-028-plans-2+1-133m²--A-BLOK
 31. TR-028-plans-3+1-155m²---K-Blok
 32. TR-028-plans-3+1-163m²-TİP-5B-PAFTA
 33. TR-028-plans-3+1-164-TİP-5-PAFTA
 34. TR-028-plans-3+1-171m²-TİP-2B-PAFTA
 35. TR-028-plans-3+1-172m²--B-Blok
 36. TR-028-plans-3+1-177m²-TİP-1B-PAFTA
 37. TR-028-plans-3+1-178m²
 38. TR-028-plans-4+1-195m²-TİP-2-PAFTA
 39. TR-028-rec-01-