آپارتمان قاضی عثمان پاشا استانبول - TR-019

قیمت

استانبول / قاضی عثمان پاشا

شرح املاک

آپارتمان های مناسب برای سرمایه گذاری در ترکیه ، با موقعیت عالی در مرکز شهر

یک پروژه مسکونی نزدیک ساحل دریا در منطقه خلیج توریستی ، سازگار با شرایط شهروندی ترکیه ، در کنار آن ایستگاه مترو قرار دارد و مراکز خرید ، بیمارستان ها و مدارس در اطراف آن توزیع شده است.

مباع
 1. آپارتمان قاضی عثمان پاشا استانبول
 2. TR-019-out-01
 3. TR-019-out-04
 4. TR-019-out-06
 5. TR-019-out-07
 6. TR-019-out-09
 7. TR-019-out-10
 8. TR-019-out-11
 9. TR-019-out-13
 10. TR-019-out-14
 11. TR-019-out-16
 12. TR-019-out-17
 13. TR-019-out-18
 14. TR-019-out-21
 15. TR-019-out-24-01
 16. TR-019-out-25
 17. TR-019-out-26
 18. TR-019-out-27
 19. TR-019-in-01
 20. TR-019-in-02-1+1-
 21. TR-019-in-04
 22. TR-019-in-06
 23. TR-019-in-07
 24. TR-019-in-09
 25. TR-019-in-11
 26. TR-019in-12
 27. TR-019-in-13-1+1
 28. TR-019-in-14-1+1
 29. TR-019-in-15
 30. TR-019-in16-1+1
 31. TR-019-in-18-1+1
 32. TR-019-in-19
 33. TR-019-in-20-2+1
 34. TR-019-in-21-2+1
 35. TR-019-in-22-2+1
 36. TR-019-in-23-2+1
 37. TR-019-in-24-2-+1
 38. TR-019-in-25-2+1
 39. TR-019-plans-1+1
 40. TR-019-plans-1+1-43
 41. TR-019-plans-1+1-47
 42. TR-019-plans-1+1-47
 43. TR-019-plans-1+1-47
 44. TR-019-plans-1+1-49
 45. TR-019-plans-1+1-50
 46. TR-019-plans-1+1-51
 47. TR-019-plans-1+1-54
 48. TR-019-plans-1+1-54
 49. TR-019-plans-1+1-57
 50. TR-019-plans-1+1-60m
 51. TR-019-plans-1+1-61m
 52. TR-019-plans-1+1-64m
 53. TR-019-plans-1+1-67m
 54. TR-019-plans-1+1-68m-G-BAHÇELİ
 55. TR-019-plans-1+1-70m
 56. TR-019-plans-1+1-73m
 57. TR-019-plans-1+1-76M
 58. TR-019-plans-1+1-77M
 59. TR-019-rec-01
 60. TR-019-rec-02
 61. TR-019-rec-03
 62. TR-019-rec-05
 63. TR-019-rec-06
 64. TR-019-rec-07
 65. TR-019-rec-08
 66. TR-019-rec-09