مجتمع مسکونی لوکس به همراه منظره دریا در استانبول منطقه بیلیکدوزو - TR-013

قیمت

استانبول / بیلیکدوزو

شرح املاک

مجتمع مسکونی لوکس به همراه منظره دریا در استانبول منطقه بیلیکدوزو

چندین مدل ، تراسهای وسیع ، پروژه ای متناسب با شرایط اخذ تابعیت ترکیه ، مکانی ممتاز در کنار مارینا ، نزدیک متروبوس ، و در اطراف آن همه خدمات ، مدارس و دانشگاه ها و در داخل آن زیباترین پارک ها ، امکانات اجتماعی و ورزشی

مباع
 1. مجتمع مسکونی لوکس به همراه منظره دریا در استانبول منطقه بیلیکدوزو
 2. TR-013-out-1
 3. TR-013-out-2
 4. TR-013-out-3
 5. TR-013-out-4
 6. TR-013-out-5
 7. TR-013-out-6
 8. TR-013-out-7
 9. TR-013-out-8
 10. TR-013-out-9
 11. TR-013-out-10
 12. TR-013-out-11
 13. TR-013-out-12
 14. TR-013-out-13
 15. TR-013-out-14
 16. TR-013-out-15
 17. TR-013-out-16
 18. TR-013-in-1
 19. TR-013-in-2
 20. TR-013-in-3
 21. TR-013-in-4
 22. TR-013-in-5
 23. TR-013-in-6
 24. TR-013-in-7
 25. TR-013-in-8
 26. TR-013-in-9
 27. TR-013-in-10
 28. TR-013-in-11
 29. TR-013-in-12
 30. TR-013-in-13
 31. TR-013-in-14
 32. TR-013-in-15
 33. TR-013-in-16
 34. TR-013-in-17
 35. TR-013-in-18
 36. TR-013-in-19
 37. TR-013-in-20
 38. TR-013-in-21
 39. TR-013-in-22
 40. TR-013-in-24
 41. TR-013-in-25