مجموعه آپارتمان های خانوادگی با فضاهای بزرگ در استانبول باسین اکسپرس - TR-046

قیمت 907,000 ₺

استانبول / باسین اکسپرس

شرح املاک

پروژه آپارتمان واقع در منطقه مرکزی باسین اکسپرس ، نزدیک به مرکز استانبول.

مجموعه ای از آپارتمان های خانوادگی در منطقه ای استراتژیک و مناسب برای شهروندی ترکیه.

مباع
 1. مجموعه آپارتمان های خانوادگی با فضاهای بزرگ در استانبول باسین اکسپرس
 2. TR-046-out-1
 3. TR-046-out-2
 4. TR-046-out-3
 5. TR-046-out-4
 6. TR-046-out-5
 7. TR-046-in-1
 8. TR-046-in-2
 9. TR-046-in-3
 10. TR-046-in-4
 11. TR-046-sf-1
 12. TR-046-sf-2
 13. TR-046-sf-3
 14. TR-046-sf-4
 15. TR-046-sf-5
 16. TR-046-sf-6
 17. TR-046-sf-7