مجتمع مسکونی باسین اکسپرس استانبول - TR-031

قیمت 2,574,220 ₺

استانبول / باسین اکسپرس

شرح املاک

آپارتمانهای فروشی در استانبول در Basin Express Road مناسب برای سرمایه گذاری هستند

یک مجتمع مسکونی در مرکز استانبول ، سند آماده، مناسب برای تابعیت ترکیه

 1. مجتمع مسکونی باسین اکسپرس استانبول
 2. TR-031-out-2
 3. TR-031-out-3
 4. TR-031-out-4
 5. TR-031-out-5
 6. TR-031-out-6
 7. TR-031-out-7
 8. TR-031-out-8
 9. TR-031-out-9
 10. TR-031-out-10
 11. TR-031-out-11
 12. TR-031-out-12
 13. TR-031-out-13
 14. TR-031-out-14
 15. TR-031-in-1
 16. TR-031-in-2
 17. TR-031-in-3
 18. TR-031-in-4
 19. TR-031-p-1
 20. TR-031-p-2
 21. TR-031-p-3
 22. TR-031-sc-1
 23. TR-031-sc-2
 24. TR-031-sc-3
 25. TR-031-sc-4