آپارتمان با نمای کریستالی مستقیماً رو به دریا در بویوکچکمجه استانبول - TR-054

قیمت 10,935,000 ₺

استانبول / بیوک چکمجه

شرح املاک

زیباترین پروژه های مسکونی با طراحی های مدرن و چشم انداز مستقیم دریا

یک پروژه مسکونی لوکس در زیباترین و آرام ترین مناطق ساحلی استانبول

 1. آپارتمان با نمای کریستالی مستقیماً رو به دریا در بویوکچکمجه استانبول
 2. TR-054-out-1
 3. TR-054-out-2
 4. TR-054-out-3
 5. TR-054-out-4
 6. TR-054-out-5
 7. TR-054-out-6
 8. TR-054-out-7
 9. TR-054-out-8
 10. TR-054-out-10
 11. TR-054-plans-1
 12. TR-054-plans-2
 13. TR-054-plans-3
 14. TR-054-plans-4
 15. TR-054-plans-5
 16. TR-054-plans-6
 17. TR-054-plans-7
 18. TR-054-plans-8
 19. TR-054-plans-9
 20. TR-054-plans-10
 21. TR-054-plans-11
 22. TR-054-plans-12
 23. TR-054-plans-13
 24. TR-054-plans-14
 25. TR-054-plans-15