مجتمع آپارتمانی با نمای سبز روباز در استانبول باهچه شهیر - TR-058

قیمت 2,940,000 ₺

استانبول / باغچه شهیر

شرح املاک

فروش آپارتمان در باهچه شهیر استانبول با برنامه پرداخت راحت

پروژه ای در دل طبیعت مناسب برای شهروندی ترکیه در منطقه ای با ارزش دائمی.

 1. مجتمع آپارتمانی با نمای سبز روباز در استانبول باهچه شهیر
 2. TR-058-out-1
 3. TR-058-out-2
 4. TR-058-out-3
 5. TR-058-out-4
 6. TR-058-out-5
 7. TR-058-out-6
 8. TR-058-out-7
 9. TR-058-out-8
 10. TR-058-out-9
 11. TR-058-out-10
 12. TR-058-out-11
 13. TR-058-out-12
 14. TR-058-out-13
 15. TR-058-out-14
 16. TR-058-plans-1
 17. TR-058-plans-2
 18. TR-058-plans-3
 19. TR-058-plans-4
 20. TR-058-plans-5
 21. TR-058-plans-6
 22. TR-058-plans-7
 23. TR-058-plans-8