آپارتمانهای خانوادگی با موقعیت عالی در استانبول آوجیلار Avcilar - TR-016

قیمت

استانبول / آوجیلار

شرح املاک

آپارتمانهای مناسب سرمایه گذاری در منطقه آوجیلار برای تابعیت ترکیه مناسب هستند

یک مجتمع مسکونی با منظره دریا در آوجیلار استانبول ، سند آماده کلید تحویل مناسب برای اخذ شهروندی ترکیه

مباع
 1. آپارتمانهای خانوادگی با موقعیت عالی در استانبول آوجیلار Avcilar
 2. TR-016-out-2
 3. TR-016-out-3
 4. TR-016-out-4
 5. TR-016-out-5
 6. TR-016-out-6
 7. TR-016-out-7
 8. TR-016-out-8
 9. TR-016-out-9
 10. TR-016-out-10
 11. TR-016-out-11
 12. TR-016-in-1
 13. TR-016-in-2
 14. TR-016-in-3
 15. TR-016-in-4
 16. TR-016-in-5