مجتمع آپارتمانهای استانبول منطقه بیلیکدوزی - TR-030

قیمت 926,000 ₺

استانبول / بیلیکدوزو

شرح املاک

آپارتمان های لوکس با منظره دریا در منطقه بیلیکدوزو استانبول

چندین مدل ، تراسهای وسیع برای هر آپارتمان ، پروژه ای متناسب با شرایط تابعیت ترکیه ، با ضمانت فروش مجدد ، مکانی ممتاز در کنار مارینا ، نزدیک متروبوس و در اطراف آن کلیه خدمات ، مدارس و دانشگاه ها و در داخل آن زیباترین پارک ها و امکانات اجتماعی و ورزشی است

 1. مجتمع آپارتمانهای استانبول منطقه بیلیکدوزی
 2. TR-030-in-01, مجمع شقق- صورة بناء -
 3. TR-030-in-02
 4. TR-030-in-03, مجمع شقق- ساحة المجمع .
 5. TR-030-in-04
 6. TR-030-in-05, مجمع شقق- شار ع الاستقلال
 7. TR-030-in-06, مجمع شقق- شار ع الاستقلال
 8. TR-030-in-07, مجمع شقق- بحيرة
 9. TR-030-in-08, مجمع شقق- بحيرة1
 10. TR-030-in-12, مجمع شقق- بحيرة 2
 11. TR-030-in-13, مجمع شقق- بحيرة 3
 12. TR-030-in-14
 13. TR-030-in-15
 14. TR-030-in-16
 15. TR-030-in-17
 16. TR-030-in-18
 17. TR-030-in-19
 18. TR-030-in-20
 19. TR-030-in-21
 20. TR-030-in-22, مجمع شقق- شارع الاستقلال- قسيم
 21. TR-030-in-07-GENC-22, شقق - غرفة نوم - أطفال
 22. TR-030-in-08-GENC-11, شقق - غرفة نوم
 23. TR-030-in-09-m-001
 24. TR-030-in-10-m-11
 25. TR-030-in-11-S-003
 26. TR-030-in-12-BANYO-EBEVEYN, شقق- حمام - فخم -
 27. TR-030-in-01-ANTRE-1
 28. TR-030-in-02-S-001, شقق-غرفة جلوس
 29. TR-030-in-03-S-002, شقق- غرفة قعدة
 30. TR-030-in-04-EBEVEYN-03, شقق-غرفة نوم
 31. TR-030-in-05-MİSAFİR-01, شقق - غرفة نوم - فرش
 32. TR-030-in-06-MİSAFİR-03, شقق - غرفة نوم - فرش أزرق
 33. TR-030-plans-1+1-I_
 34. TR-030-plans-1+1-I_T1
 35. TR-030-plans-2+1-B2_TZ_1600x1131
 36. TR-030-plans-2+1-I_A
 37. TR-030-plans-2+1-I_A_T1
 38. TR-030-plans-2+1-I_B
 39. TR-030-plans-2+1-I_B_T1
 40. TR-030-plans-2+1-N1
 41. TR-030-plans-2+1-N2-T8
 42. TR-030-plans-2+1-O
 43. TR-030-plans-3+1-A_TZ_1600x1131
 44. TR-030-plans-3+1-BTZ_1600x1131
 45. TR-030-plans-3+1-CTZ_1600x1131
 46. TR-030-plans-3+1-E4TZ_1600x1131
 47. TR-030-plans-3+1-F
 48. TR-030-plans-3+1-G-T1
 49. TR-030-plans-3+1-G-T2
 50. TR-030-plans-3+1-H-T6
 51. TR-030-plans-3+1-I_
 52. TR-030-plans-3+1-I_T1
 53. TR-030-rec-01