آپارتمان های لوکس در مناطقی معتبر در استانبول آسیایی، خیابان بغداد - TR-072

قیمت 1,747,000 ₺

استانبول / کادیکوی

شرح املاک

یک پروژه مسکونی متمایز در منطقه معروف خیابان بغداد

سرمایه گذاری متمایز با بازده سود سالانه بین 5 تا 7 درصد ارزش ملک

 1. آپارتمان های لوکس در مناطقی معتبر در استانبول آسیایی، خیابان بغداد
 2. TR-072-out-1
 3. TR-072-out-2
 4. TR-072-out-3
 5. TR-072-out-4
 6. TR-072-out-5
 7. TR-072-out-6
 8. TR-072-out-8
 9. TR-072-out-9
 10. TR-072-out-10
 11. TR-072-out-11
 12. TR-072-out-12
 13. TR-072-out-13
 14. TR-072-in-1
 15. TR-072-in-2
 16. TR-072-in-3
 17. TR-072-in-4
 18. TR-072-in-5
 19. TR-072-in-6
 20. TR-072-in-7
 21. TR-072-in-8
 22. TR-072-in-9
 23. TR-072-in-10
 24. TR-072-in-11
 25. TR-072-in-12
 26. TR-072-in-13
 27. TR-072-in-14
 28. TR-072-in-15
 29. TR-072-in-16
 30. TR-072-in-17
 31. TR-072-in-18
 32. TR-072-in-19
 33. TR-072-in-20
 34. TR-072-in-21